Reference

 • Inštitut za patologijo
 • Inštitut za sodno medicino
 • Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
 • Inštitut za histologijo in embriologijo
 • Inštitut za biologijo celice
 • Inštitut za biofiziko
 • Inštitut za anatomijo
 • Inštitut za patologijo divjad, ribe in čebele
 • Klinika za prežvekovalce in prašiče
 • Klinika za male živali
 • Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
 • Oddelek za zootehniko
 • Oddelek za lesarstvo
 • Katedra za energetsko strojništvo
 • Fakulteta za elektrotehniko
 • Fakulteta za matematiko in naravoslovje
 • Oddelek za citopatologijo
 • Oddelek za patologijo
 • Laboratorij
 • Katedra za ginekologijo
 • Katedra za interno medicino
 • Katedra za patologijo
 • Odsek za fiziko trdne snovi
 • Oddelek za biologijo
 • Laboratorij
 • Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka
 • Center za medicinsko mikrobiologijo
 • Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
 • Oddelek za varstvo rastlin
 • Laboratorij za citologijo in patologijo
 • Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
 • Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko
 • Ginekološka klinika KO za reprodukcijo
 • Pediatrična klinika KO za hematologijo in onkologijo
 • Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
 • Dermatovenerološka klinika
 • Klinični oddelek za revmatologijo
 • Klinični oddelek za hematologijo
 • Klinika za ginekologijo
 • Laboratorij za medicinsko genetiko
 • Oddelek za patologijo in citologijo
 • Oddelek za laboratorijsko medicino
 • Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
 • Oddelek za patologijo
 • Oddelek za patologijo in citologijo
 • Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
 • Laboratorij za medicinsko biokemijo
 • Oddelek za patologijo in citologijo
 • Oddelek za laboratorijsko medicino
 • Oddelek za laboratorijsko diagnostko
 • Oddelek za patologijo
 • Patologija in citologija
 • Laboratorij za klinično kemijo
 • Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
 • Nacionalni forenzični laboratorij
 • Inštitut za raziskovanje Krasa
 • Paleontološki inštitut Ivana Rakovca

VETERINARSKE POSTAJE

 • VETERINA BARJE d.o.o.
 • VETERINA KLINKON d.o.o.
 • VETERINA TRISTOKOSMATIH d.o.o.
 • VETERINARSKA POSTAJA RADGONA d.o.o.
 • VETERINARSKA POSTAJA POSTOJNA d.o.o.
 • VETERINARSTVO ŠENTJUR d.o.o.
 • VETERINARSTVO TRSTENJAK-ZAJC, Klinika za male živali

ZDRAVSTVENI DOMOVI

 • Zdravstveni dom Ljubljana
 • Zdravstveni dom Koper
 • Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica
 • Zdravstveni dom Ljutomer
 • Zdravstveni dom Kočevje
 • Zdravstveni dom Litija
 • Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
 • Zdravstveni dom Kranj
 • Zdravstveni dom Ajdovščina